è Türkçenin Diriliş Hareketi Artık Söz Türkçenin! ☆ Download by ë Yalçın Mıhçı

è Türkçenin Diriliş Hareketi Artık Söz Türkçenin! ☆ Download by ë Yalçın Mıhçı T Rk Enin Dirili Hareketi, T Rk Emize Ve Gelece Imize Y N Vermek Zere, Her Ya Tan Ve Meslekten Olu An T Rk E G N Ll Lerini Kapsayacak Bi Imde Yal N M H Ve Suat Zer Taraf Ndan Kurulmu Tur T Rk Demek T Rk E Demektir Ne Mutlu T Rk M Diyene Diyen B Y K Atat Rk M Z N Ba Latt Dil Devrimini Tamamlamak Ana Ilkemizdir Amac M Z T Rk Emizin Yozla Mas N N N Ne Ge Mek Ve Olabildi Ince Ar , Duru Bir T Rk E Yaratmakt R D Nyada Hi Yabanc S Zc K I Ermeyen Bir Dil Yoktur Ancak Amac M Z Bu Oran Olabilecek En D K D Zeye Ekmektir Tarih Boyunca Dilimiz Nce Fars A Ve Arap A, Daha Sonraki Y Zy Llarda Ise Frans Zca Ve Ngilizce Ku Atmas Na Kar Say S Z L M Kal M Sava Vermi Tir T Rk Emiz, Sapasa Lam Olan Ulu K Kleri Sayesinde Bu F Rt Nalardan Kurtulmay Ba Arm Ancak Ok B Y K Yaralar Alm T R T Rk Enin Dirili Hareketi T Rk Emizin Yazg S N De I Tirmek, Onu Y Celtmek Ve Hak Etti I Yere Y Kseltmek Zere Kurulmu Olup Al Malar N Y Lmadan S Rd Recek Ve S M Rgeci Dillerin Bayra N Indirerek Ses Bayra M Z T Rk Eyi Dalgaland Racakt R yi bi kitap hem de benim yapanc oldu um i in hep d n yordum T rk e nerden ba lad , T rk e de neden o kadar Arap a kelimler var diye soruyorum kendime, hele ki eskiden b g nlerimize kar la t r l rsa Arap a kavramlar pek ok vard taa Osmanl d neminde, sonra da 1928 de Latin Abecesi kullanmay ger ekle tirilmi , son olarak dikkat mi ekti i en g zel ey son k s mdaki G kt rk e dir harika ve yaz ok ahaneydi Ke ke eski T rk e ye d n l rse hepimiz ayn dil ile konu abilirdik birbirimizi daha samimi olabilirdik , ama T rkler bunu olmas n isterlerse olsun zg rler tabi kendi dili sonunda MUSTAFA KEMAL ATAT RK N dedi i gibi T RK DEMEK T RK E DEMEKT R, NE MUTLU T RK M D YENE

Categories ambulances 0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *