ã Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi î Download by ☆ Uğur Batı

ã Kendine İyi Bak - Enneagram ile Kişilik Analizi î Download by ☆ Uğur Batı Sindire sindire uzun s rede okudu um bu kitap iki y zl Kendine yi Bak y z ve Enneagram y z birbirinden farkl Kendine yi Bak taraf n ok be endim, yazar insan n kendini tan mas n n nemini, bir ok de eri ok g zel bir dille anlatm , bir de hikayelerle desteklemi ki enfes olmu Okurken b y k zevk ald m Enneagram k sm da ok g zeldi ancak yazar n airane dili bazen rahats z etti beni Kendine zg bir anlat m tarz olu turmu , okta g zel olmu fakat salt bilgi veren tarzdaki anlat m kitab n i eri ine daha uygundu sanki Kitaptaki resimler g zeldi fakat resimlerdeki yaz lar ok k kt ve genelde siyah fon zerine beyaz yaz eklinde oldu u i in okumas hayli zordu, hatta baz kelimeleri okuyamad m ben Son b l mler bir ok eyi g zel a kl yordu, neriler iyi haz rlanm t Genel olarak kitab be endim, Enneagram a ya da bu tarz ki ilik modelle 9 mizac ve bunlar n fke noktalar n sakinlik noktalar n kanatlar n olumlu ve olumsuz zelliklerini bu zellikleri ta yan nl leri ok ba ar l bir ekilde i lemi olan ve kitapl n zda ba k elerde olup da arada a p bakarak ok ey renece iniz bir ki isel geli im nitelikli kitap Miza lar merak edenleri kendilerini geli tirmek isteyenleri bu kitab okumaya davet ediyorum Sindire sindire uzun s rede okudu um bu kitap iki y zl Kendine yi Bak y z ve Enneagram y z birbirinden farkl Kendine yi Bak taraf n ok be endim, yazar insan n kendini tan mas n n nemini, bir ok de eri ok g zel bir dille anlatm , bir de hikayelerle desteklemi ki enfes olmu Okurken b y k zevk ald m Enneagram k sm da ok g zeldi ancak yazar n airane dili bazen rahats z etti beni Kendine zg bir anlat m tarz olu turmu , okta g zel olmu fakat salt bilgi veren tarzdaki anlat m kitab n i eri ine daha uygundu sanki Kitaptaki resimler g zeldi fakat resimlerdeki yaz lar ok k kt ve genelde siyah fon zerine beyaz yaz eklinde oldu u i in okumas hayli zordu, hatta baz kelimeleri okuyamad m ben Son b l mler bir ok eyi g zel a kl yordu, neriler iyi haz rlanm t Genel olarak kitab be endim, Enneagram a ya da bu tarz ki ilik modelle 9 mizac ve bunlar n fke noktalar n sakinlik noktalar n kanatlar n olumlu ve olumsuz zelliklerini bu zellikleri ta yan nl leri ok ba ar l bir ekilde i lemi olan ve kitapl n zda ba k elerde olup da arada a p bakarak ok ey renece iniz bir ki isel geli im nitelikli kitap Miza lar merak edenleri kendilerini geli tirmek isteyenleri bu kitab okumaya davet ediyorum U Ur Bat Bizi Bu Kez Hayat M Z N Ak Nda Fark Na Varmadan Ka Rd M Z, Basit Gibi G R Nen Bir Ok Ayr Nt Y Yeniden Anlamland Rmaya Davet Ediyor Sorular Soruyor Ve Kendi Sorular M Z Sormam Z I In Bizi K K Rt Yor Adeta Bu Kitab Okurken Bildi Inizi Sand Klar N Z Yeniden D Nme Ihtiyac N Duyman Z Da M Mk N, Kimi Sorunlar N Zla Ba Etmede Ok I Inize Yarayabilecek K K, Yol G Sterici Klar Da Yolda Ilerledik E Farkl K Lt Rler, Ok Uza M Zdakiler, Ama Ayn Zamanda Da Ok Yak N M Zdakiler Bize Me Er Ne Ok Ipucu Veriyormu Diyebilirsiniz Sonu Ta Her Ey Insan I In De Il Miydi Zaten M Rio Levi YazarBir Ok Insan Do Al Olarak Hayat N Anlam N Sorguluyor Ben Bu D Nyada Ki Isel Geli Im I In Var Oldu Umuzu D N Yorum Ki Isel Geli Im I Inse Bir Insan N Kendi Ki Ili Ini Ve Di Erlerini Tan Mas Art G R N Yor Bu Yolda D Nyan N En Etkili Ki Ilik Tan Ma Y Ntemi Enneagram Ve Y Ntemin Kalp , Zihin Ve Beden Yakla M Bize B Y K Imk Nlar Tan Yor Bir Ok Di Er Yakla M N Aksine Enneagram, Dinamik Ve Tutarl Yakla M Yla Ki Ilik Tan Mada Kilit Bir Noktada U Ur, Bu Kitab Yla Enneagram Gibi Karma K Y Ntemi Bize Olabilecek En Keyifli Yolla Sunuyor Hikayeler Anlat Yor, Z Mlemeler Yap Yor Kitab N Dili Ok Parlak Ve Sihirli U Ur Bizi Asl Nda Heyecanl Bir Okuma Deneyimine Davet Ediyor Ralph Willmann D Nyaca Nl Ya Am Ko U Ileti Im Ve Ki Isel Geli Im UzmanCategories japanese literature 0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *